slide1

slide 2

Velkommen til SkovTek og Skavnshøjgård

SkovTek er min enkeltmands virksomhed hvor jeg assisterer dig med de forskellig opgaver der er forbundet med holdning af et skovstykke.

Alt lige fra skovning til undersøgelse af træerne og udrensning i gammel skov.

Jeg har meget erfaring med skoven og behandling af denne, jeg brænder for at vedligeholde danske skovstykker så de vil fremstå naturlige og sunde, både for dyr og mennesker.

Læs mere om mine services på disse sider og kontakt mig for mere information om hvad jeg kan gøre for dig.

Jeg yder rådgivning om:

    • Skovrådgivning
    • Naturrådgivning
    • Vildtpleje
    • Skovrejsning
    • Læhegn
    • Vildtplantninger
    • Naturprojekter
    • Allé træer

Jeg tilbyder også:

    • Plantning
    • Skovning
    • Rydning af opvækst
    • Vedligeholdelse af grusveje
    • Sprøjtning
    • Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.